Voor het maken van een afspraak, het inwinnen van informatie of het bestellen van producten, kunt u tijdens de openingsuren bellen op nummer: 0031-(0)637240527 U kunt ook online een afspraak maken.

Mailen kan ook: info@instituutceleste.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Behandeling enkel mogelijk op afspraak.

Openingsuren

 • maandag:     09.00 – 18.00 uur  (avond op aanvraag)
 • dinsdag:       09.00 – 18.00 uur  (avond op aanvraag)
 • woensdag:   Gesloten
 • donderdag: 09.00 – 18.00 uur
 • vrijdag:         09.00 – 18.00 uur
 • zaterdag:     afspraak op aanvraag

Indien een afspraak geen doorgang kan vinden, gelieve dit 24 uur/1 dag van te voren aan ons door te geven. Indien een gemaakte afspraak niet conform wordt afgezegd, zijn wij genoodzaakt 50% van de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie en prijzen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, doch zijn uitsluitend indicatief. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De inhoud van deze website wordt met regelmaat bijgewerkt. Wij behouden ons het recht voor, zonder mededeling vooraf, op elk moment wijzigingen en correcties in onze website aan te brengen.

Ondanks onze zorgvuldigheid kan Céleste Instituut voor Huidverbetering & Anti-Aging, niet instaan voor de inhoud en het functioneren van websites waarnaar wordt verwezen.

Privacyverklaring

Instituut Céleste hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Instituut Céleste houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Instituut Céleste verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 •  Administratieve doeleinden.
 •  Toezenden van nieuwsbrieven en mailings.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Instituut Céleste de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen.

Bewaartermijn

Instituut Céleste bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Bedrijfsinformatie

Céleste Instituut voor Huidverbetering & Anti-Aging

Proost Banensstraat 37
6227 XE Maastricht
T 0031 (0)637240527

E info@instituutceleste.nl

 • BTW nummer: NL854418659B01
 • Rabobank: 149142684
 • BIC: RABONL2U
 • IBAN: NL33RABO0149142684
 • KvK: 61625108