De op deze website getoonde informatie en prijzen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, doch zijn uitsluitend indicatief. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De inhoud van deze website wordt met regelmaat bijgewerkt. Wij behouden ons het recht voor, zonder mededeling vooraf, op elk moment wijzigingen en correcties in onze website aan te brengen.

Ondanks onze zorgvuldigheid kan Instituut Céleste niet instaan voor de inhoud en het functioneren van websites waarnaar wordt verwezen.

Privacy

Enkel en alleen van het clientèle van Instituut Céleste worden de persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor onze interne administratie en het toezenden van mailings. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en nooit aan derden verstrekt.

Als u persoonlijke gegevens invult op onze website, zullen wij deze informatie uitsluitend gebruiken voor het afhandelen van uw (aan)vraag. Uw gegevens worden na afhandeling van uw (aan)vraag verwijderd uit ons bestand.

Ingevulde contactformulieren en klantgegevens worden niet online op deze website opgeslagen.

Op deze website worden GEEN Google Analytics-cookies gebruikt.

Deze website maakt geen gebruik van andere tracking-cookies.

Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met ons hostingbedrijf.